Stěhování těžkých břemen

11.12.2014 14:00

Stěhování těžkých břemen představuje ve světě stěhování osobitou kapitolu. Základní rozdíl spočívá v tom, že stěhování těžkých břemen je pro váhu dané věci mnohem náročnějším procesem, než tomu bývá při klasickém stěhování. Pokud se rozhodnete pro stěhování velkých břemen ve vlastní režii, budete muset zvládnout stěhování těžkých věcí, což je složitý a riskantní úkol. Sami uznáte, že například přestěhovat trezor může být řádná fuška. Přece jen, je navržen tak, aby ochránil nejen Vaše cennosti a majetek, ale i tak, aby byl jeho přesun velmi náročný a tím pádem odradil možné zloděje. Souhlasíte? Na následujících řádcích Vám přiblížíme pár způsobů, jak se to dá zvládnout.

 

Přehodnoťte možnosti stěhování

 

Stěhování velkého trezoru není žádnou legrací a pokud jste toho názoru, že to zvládnete i sami, zkuste přehodnotit své rozhodnutí. Stěhování těžkých břemen vyžaduje nejen speciální nástroje, ale i vhodnou obuv a oblečení. Nemluvě o tom, že potřebujete dodržet všechna bezpečnostní pravidla, aby nedošlo k újmě na zdraví nebo majetku. Nejlepší a nejjednodušší možností je využít služeb profesionálů. Zkušení odborníci přestěhují Váš trezor bez následků a bez možných úrazů.

 

Bezpečné přestěhování

 

„Nato, abychom bezpečně a bez jakékoliv újmy na majetku nebo zdraví přestěhovali Váš trezor (případně jiné těžké břemeno) využíváme speciální nástroje, které není možné sehnat jen tak. Pro zvedání a přenášení těžkých břemen využíváme tzv. "Dollies" speciální zařízení, které nám umožňuje bezpečnou manipulaci s jakkoliv těžkým kusem. Při stěhování si třeba vždy promyslet co a jak bude probíhat. Potřebné je znát prostor, pokud například jde o stěhování po úzkých chodbách nebo schodech, je to mnohem náročnější práce.“ Dodává Eva Sittová z firmy Stěhování těžkých břemen Praha.

 

Chraňte podlahy a stěny

 

Důležitým krokem při stěhování těžkých břemen je ochrana podlah a stěn. Jelikož jde o těžká břemena - vážící několik stovek kilogramů, je nezbytné, abyste podlahy popřikrývali a tak je ochránili před poškozením. Zároveň daný předmět obalte do starých dek nebo balicích materiálů. Můžete tak učinit Vy, nebo to za vás může udělat firma zajišťující stěhovací služby.

 

Odstraňte těžké předměty

 

Pokud se ve Vašem trezoru nacházejí cennosti, které jsou těžké, před samotným stěhováním obsah trezoru vyprázdněte. Trezor se tímto krokem odlehčí a manipulace s ním bude jednodušší. Nezapomeňte na to, že dveře trezoru musí být zavřené a řádně zabezpečené. Bylo by katastrofou, kdyby se při manipulaci a převozu otevřely. Mohlo by to způsobit množství škod a také ublížení na zdraví. Firma zajišťující stěhovací služby Váš trezor zajistí různými popruhy a znehybní ho, aby se nikdo nezranil.

 

Nakládka trezoru

 

Zkoušeli jste přemýšlet nad tím, jak můžeme zajistit přepravu tak těžkého břemene jako je trezor? Odpověď je jednoduchá. K dispozici máme speciální auto vybavené mechanizovanou nakládací rampou, bez něhož by byla přeprava nemožná. Nakládací rampa je základem pro bezpečnou a snadnou přepravu Vašeho trezoru.

 

Opatrně

 

Ať už se rozhodnete využít služeb stěhovací společnosti, nebo jste přesvědčeni, že stěhování těžkých břemen zvládnete i ve vlastní režii, vždy dbejte na bezpečnost. Na bezpečnost Vaši ale i bezpečnost Vašich známých a přátel, kteří Vám přijdou pomoci. Manipulace s takovými věcmi není jednoduchá a riziko úrazu je velmi vysoké.